Du är rättslös

Hur många känner du som aldrig bryter mot lagen? Vi pratar om lagen, inte något allmänmoraliskt skikt av den utan lagen i sin helhet. Vi brukar ju för oss själva definiera vad som är ”riktiga lagbrott” och vad som bara är sånt som alla gör. Kan alla som aldrig laddat ner en låt räcka upp en hand?

Känner du till det gamla rollspelet Paranoia? Paranoia är ett dystopiskt spel som utspelar sig i ett samhälle där en storebrorsliknande superdator styr. Alla i samhället jobbar för datorn på ett eller annat sätt och bevakningen är total, vem som helst kan när som helst anmäla ett brott och straffet är nästan alltid döden. Lagarna är dessutom utformade så att det är omöjligt att leva utan att bryta mot dem och det innebär att man är rättslös. Vi lever i samma situation om än inte lika tydligt.

Många gånger i Sverige formuleras lagar för att man ska kunna sätta dit brottslingar. Det låter kanske rimligt men smaka lite på meningen, det är en stor skillnad mot att lagstifta mot sånt som är farligt för individer eller samhälle. Sexköpslagen är ett intressant exempel, jag ska inte rota i dess vara eller icke vara men vi kan titta på anledningarna till att den finns. Man säger att man vill komma åt dem som sysslar med trafficking eller för att komma åt heroinförsäljningen (eftersom heroin ofta dyker upp då man pratar om sexköp). Jag vill som sagt inte diskutera huruvida det är rätt eller inte men jag tänker visa på vad det också innebär. För att sätta dit dem som sysslar med trafficking har man stiftat en lag, inte mot trafficking utan mot något annat.

Kameraskylt

Det här gör det förstås lättare för poliserna (åtminstone i teorin) att sätta dit bovarna men det innebär också att de kan sätta dit sexköparna (man kan definiera dem som bovar med om man vill men då är det inte ett så bra exempel). Det samma gäller fildelning. Man säger att man vill komma åt de stora fildelarna som delar ut tiotusentals filer i maffialiknande nätverk (huruvida sådana nätverk egentligen finns lämnar jag osagt) och därför stiftar man lagar som t ex IPRED. De som vill sätta dit de stora fildelarna jublar för nu är det ju lätt men lagen innebär också en annan sak, det går att sätta dit gemene man.

Du ser förstås temat, med en lång rad lagar som stiftats för att sätta dit skurkar snarare än för att förbjuda brott hamnar man i en situation där i princip alla begår brott, hela tiden. Det går idag inte att leva utan att begå brott och det innebär att du är rättslös. Bara för att man har rent mjöl i påsen betyder det inte att man inte begår brott, du begår dessutom en massa brott som du inte känner till. Det ingår i lagen att man måste känna till lagen samtidigt som alla vet att det krävs en juristexamen för att ens börja vara med i matchen.

Det här gör att du är rättslös för det går alltid att sätta dit dig. Att alla brott inte beivras gör saken bara värre. Eftersom inte alla som fildelar (eller åtminstone en stor grupp av dem) handlar det inte längre om att den som bryter lagen straffas, det handlar om något annat. Alla bryter ju mot lagen. På vilka grunder straffas vi då?`

Jag kan se några olika scenarion där man kan straffas för något av de många brott som man kan straffas för. Dels kan man straffas för att man faktiskt är en skurk som sysslar med en massa annan brottslig verksamhet som är svår att bevisa och det är ju ”ok”. Man kan också straffas för att man varit dryg med en polis, även om  han inte kan gripa dig för att du är otrevlig så finns det ju alltid något annat brott han kan ta dig för. Till exempel kan han plocka in dig för att du var för full, visserligen bara en natt i en cell men helt godtyckligt och helt klart ett frihetsberövande. Han kan ta dig för att du betett dig uppseendeväckande, kanske inte någon superstraffsats men även det ganska godtyckligt. Om du drygar dig med Pirate Pontén kan han komma knackandes på din dörr och sno din dator, han har lagen på sin sida. Du är rättslös.

2 svar på “Du är rättslös”

  1. Jag tillhör väl de få som aldrig har laddat ner en låt eller film men å andra sidan har jag använt mig av kopierade dataprogram.

    Det som du är inne på är intressant. Mina tankar går kring allmänna rättssatser som att lagar inte ska stiftas om de inte går att övervaka. Det vill säga om stort antal konsekvent bryter mot en lag och det inte finns resurser eller möjlighet att lagföra dessa så ska det heller inte finnas en lag som förbjuder beteendet. En sak talar mot nuvarande lagstiftning.

  2. Precis, det gör att man med en sådan lag kan beivra saker om man känner för det vilket naturligtvis ger resultatet att du är utsatt för godtycke.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *