När processen blir ett problem

En process för rengöring av gurkor
Företag i olika faser och tider behöver olika saker. För att bli riktigt framgångsrik måste man ha processer som som driver företaget framåt och för det krävs specialisering. Om situationen drastiskt förändras behövs plötsligt helt nya processer och en helt ny specialisering och då kan de gamla processerna mycket väl vara det som hindrar Läs mer ...