Låt SJ ta ansvar för bränderna de orsaker

Tåg är bra på många sätt men något som är mindre bra är hur många av skogsbränderna de ligger bakom. Det ser ut att kanske gå mot ännu en brandsommar. Kanske kan det då vara läge att istället för att förbjuda grillar hemma (som i princip aldrig orsakar skogsbränder) se över tågens roll?

Det finns metoder för att minska tågens risk att starta bränder, man kan till exempel spruta vatten på sträckor där tågen bromsar in. Jag vet tyvärr inte hur bra det fungerar men vet att det har gjorts, tåg med vattentankar kan hålla marken tillräckligt (?) fuktig för att gnistor från tåget inte ska antända löv eller gräs kring spåret. Tyvärr har man inte ordentliga ekonomiska incitament för att försäkra sig om att man inte startar bränder.

Flera saker händer vid en skogsbrand. Förutom att stora ekonomiska värden förstörs, det är ju någon stackares skog som brinner ner, så släpps också en hel massa koldioxid ut i atmosfären. Visserligen kommer skogen som brunnit växa upp igen men till dess den kommit ikapp har skogsarealen i Sverige minskat med motsvarande yta. Vid en större brand kan det handla om Mycket stora mängder kol som hjälper till att värma upp klimatet.

Släckningsarbetet kan bli en stor apparat. Förutom den personal som alltid finns tillgänglig för att släcka bränder kallas ofta hemvärnet in. En organisation som snabbt kan få 40 personer på plats för att arbeta med släckning är svår att bära och därför är hemvärnet praktiskt här. Det är visserligen bra att Försvarsmakten kan hjälpa till men det är inte huvuduppgiften och det är konstigt att Försvarsmaktens ansträngda ekonomi ska betala för att SJ inte kan hålla sig från att sätta eld på saker.

Det är förstås oerhört dyrt att hålla sig med en organisation som är beredd att med ett dygns varsel dyka upp var som helst i Sverige med större mängder organiserade medarbetare. Jag kan tycka att den som anlägger bränder kan få vara den som ska ta kostnaden för detta. Åtminstone till dess man lärt sig minska riskerna. Som kontrast tror jag att jag skulle få näringsförbud om mitt företag råkade anlägga skogsbränder några gånger per år.

Det är snett att miljön, skogsägarna och Försvarsmakten bär kostnaden för tågen. Låt tågen bära sin egen kostnad, annars kommer detta fortsätta sommar efter sommar.

Ett svar på “Låt SJ ta ansvar för bränderna de orsaker”

  1. Vi har under dagen lyft idén att man ska minska tågåkandet på sommaren. Det görs tydligen försök i Storbritannien med det. Ett alternativ som också lyfts fram är att likt skogsbolagen kräva att tågtrafik bara går under nätterna (då det är fuktigare).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *