Fram för seriös reklam?

Körkort
Jan Björklund ordnade ett möte med representanter för gymnasieskolorna där man tog fram nya riktlinjer för marknadsföringen. Det är meningen att det ska vara slut på Oseriös reklam alltså dreklam där gymnasieskolor lockar elever med laptops och gratis körkort. (SvD) Jag har svårt att se att laptops och gratis körkort är något Läs mer ...