Minimala staten vs Sjukvården

Nu stoppas all planerad behandling på Astrid Lindgrens sjukhus på grund av för hög belastning och för lite personal. Antalet vårdplatser i Stockholm är redan för litet och nu blir de än lite färre.
Oavsett anledningar till det här specifika fallet, politiker hävdar tydligen att felet är internt, så är vård någonting vi måste klara av gemensamt.
Jag tror inte att någon vid sina sinnens fulla bruk idag kan hävda att vård är något som staten inte ska sköta. Oavsett vilken politisk hemvist man har idag så brukar alla förstå att på ett eller annat sätt måste vi gemensamt lösa sjukvården. Även om sjukvården ibland läggs ut på entreprenad eller till och med flyttas ur landet så är det samhällets ansvar.

Så när det kommer till kritan så kan inte landstingspolitikerna komma unden med att felet är internt för det kan ju knappast vara sjuksköterskornas ansvar att vi har tillräckligt med vårdplatser i Stockholm.

Att det kommer en stor ökning med infektionspatienter är förstås en viktig faktor men är inte det sjukhusens huvuduppdrag, att klara av att det kommer patienter. Nu ligger förstås bara en liten del av det här på sjukhuset självt eftersom det är andra som bestämmer vilka medel de har. Frågan som Alexandra Hernadi & Anders Haraldsson ställer till chefen för verksamheten borde kanske ställas till landstinget i stället: Borde inte ni ha beredskap för sådant?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *