Gårdsförsäljning – en fråga om reglering

Gårdsförsäljning av alkohol är en fråga som åtminstone i lokalpressen blossat upp som en stor fråga. Jag ser personligen bara ett rimligt ställningstagande.

Jag skulle vilja att vi börjar från början och det är i det här fallet rotat i att vi alla är olika människor. Det låter kanske som väl filosofiskt i frågan om gårdsförsäljning men det har att göra med vilka val vi gör i livet.

Systembolaget om Gårdsförsäljning

Det märks så tydligt på arbetsplatsen, där vissa av oss vill ha reglerat vad som ska göras varje dag, där rutinen och regelverket är det som skapar tryggheten och harmonin i arbetet. Andra vill ha mycket större friheter, själv få styra vilka arbetsuppgifter som ska tas hand om under dagen, hitta på nya uppdrag. Behovet och effekten av reglering varierar från individ till individ.

Nykterhetsrörelsen och de nykterister som idag argumenterar mot gårdsförsäljning gör detta förstås av omtanke. Deras grundtanke är naturligtvis inte att ta ifrån svenska folket ett nöje utan att skydda de svagare av oss från en fälla. Jag tycker personligen att detta är ett viktigt arbete, Sverige för 70 år sedan hade mycket väl kunna kollapsa om det inte var för nykterhetsarbetet (det söps en del).

Frågan är däremot hur man väljer att ta sig an detta skydd av de svagare, för det finns fler vägar än en. I Sverige (och Norden) har vi traditionellt sett valt en massiv reglering, vi har inte kvar motboken men vi har ett statligt monopol som saknar motsvarighet i resten av världen. Vi svenskar är förstås vana från andra områden med massiv reglering men det betyder inte nödvändigtvis att det är bäst.

Ett allomfattande regelverk passar förstås den som jag i inledningen beskrev som mår bra inom det, för den som behöver större friheter är det naturligtvis något som åsamkar en hel del lidande. Därför dyker frågan upp, ska vi bygga ett samhälle som bara passar den ena av dessa två grupper eller ska vi försöka bygga ett som passar båda? Gårdsförsäljningen är bara en mycket liten del av detta men ett så tydligt exempel, vi som upplever regelverken som ett ok att bära, kan det inte finnas skäl att lätta på dessa för oss?

Slutligen, vem fan gav tjänstemännen på systembolaget uppdraget att debattera våra politiker? Myndigheter som bedriver politik är en skam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *