Sex år med sex timmars arbetsdagar

Vårt unika perspektiv på arbetstidsförkortning

Alla företag klarar inte att ställa om till kortare arbetsdagar. Det verkar också vara svårt för kommuner och landsting. Det kan vara så att det krävs ett visst ledarskap och en viss kultur för att det ska vara möjligt.

Brath har haft sex timmars arbetsdagar sedan starten 2012, företaget har fortsatt växa med lönsamhet varje år sedan dess. Idag arbetar närmare trettio personer på byråns båda kontor i Örnsköldsvik och Stockholm. Vi skulle vilja påstå att det ger oss ett unikt perspektiv när det gäller arbetstidsförkortning.

Sökmotoroptimering och annonsering i sökmotorer är komplexa tjänster som kräver mycket tankeverksamhet för att kunna utföras på ett bra sätt. Det ställer i sin tur kravet att vår personal är skärpt och utvilad. Vår bild är att den som hunnit ta hand om sitt privatliv med allt vad det innebär levererar bättre även på arbetstid. Om det sedan är hämtning på dagis, renovering eller bara återhämtning som måste vara löst verkar inte spela så stor roll.

De kortare arbetsdagarna innebär inte bara två extra timmars fritid. De för ofta med sig att mycket blir lite smidigare. Just hämtning på dagis är ett bra exempel som ofta lyfts av de anställda, sex timmar långa dagar löser en viktig knut för småbarnsföräldrarna.

Sannolikt har vi fördelar när det gäller rekrytering. Det borde inte råda någon tvekan om att många skulle välja att jobba kortare dagar om möjligheten fanns. Det är svårt att bedöma om urvalet är större än för andra men det vi åtminstone kan konstatera är att vi lyckats anställa några av branschens allra mest eftertraktade specialister. Det finns fortfarande få seniora specialister i en så ung bransch att det kan vara avgörande för framgångarna.

Det finns hinder med våra kortare arbetsdagar. När någon vant sig vid de kortare dagarna blir de också vardag. Om vi får drista oss till att gissa är det just det som satt käppar i hjulen för de försök som kommit efter oss. Sanningen är att varje individ i företaget behöver fortsätta prestera mer på kortare tid, trots att vederbörande nu upplever att de kortare dagarna är standard. Det här ställer högre krav på ledningen, att producera långsamt i åtta timmar ger mer resultat än att producera långsamt i sex.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *